View Sidebar

Dyslexiás Gyermekekért Egyesület

A diszlexiáról általában

A diszlexia az írott szó elsajátításának zavara.
A diszlexiás gyerek számára, még ha egyébként nagyon értelmes is, az átlagosnál magyobb nehézséget jelent az írás-olvasás megtanulása. Fontos hangsúlyozni, hogy a diszlexia nem fogyatékosság, hanem részképesség zavar, és semmiképpen nem a gyerek hibája!

Az olvasás egy igencsak összetett agyi folyamat, amihez sok különböző készség (például szem-kéz koordinácó, ritmusérzék, jobb és bal oldal biztos felismerése, tiszta beszéd, stb.) együttes, összehangolt működésére van szükség. Ráadásul az olvasás elsajátítása közben a gyereknek egy csomó új készséget is be kell gyakorolnia. Ha ezek közül egy vagy több nem elég fejlett, akkor az olvasás nehézkes és nem megfelelő minőségű lesz. A diszlexia tehát ezen képességek sérüléseinek eredménye.

A diszlexiás gyerekek jó értelmi képességeik ellenére nehezen vagy egyáltalán nem tanulnak meg helyesen olvasni. Az iskolában sokszor éri őket kudarc és megaláztatás, ami miatt elmegy a kedvük a tanulástól és az olvasásától. Mivel nem szeretnek olvasni, szókincsük sem bővül megfelelően, és fogalmazni sem tanulnak meg eléggé. Sokszor, ha el is olvassák tankönyveiket, nem értik meg teljesen a szöveget, és így középiskolában nem tudnak eredményesen, képességeiknek megfelelően tanulni, emiatt jövőjük is behatárolódik. Pedig a diszlexiás gyerekek teljesen ép értelműek, sokan pedig átlagon felül intelligensek vagy különösen tehetségesek reál tárgyakban.