View Sidebar

Dyslexiás Gyermekekért Egyesület

Hogyan ismerhető fel a diszlexia?

A diszlexiás gyerekek lassan olvasnak, sokat hibáznak.

 • Összetévesztenek betűket (pl: b-p, ty-gy, sz-z, sz-zs)
 • Felcserélnek betűket, szótagokat (pl: le-el, kapa-paka)
 • Betűket, szótagokat hagynak ki (pl: furulya-fulya) vagy toldanak be (pl: járda-járuda)
 • A szavakat olvasás közben a felismerhetetlenségig eltorzíthatják.
 • A sok hiba és a lassú tempó nagyon megnehezíti vagy teljesen lehetetlenné teszi számukra az olvasott szöveg megértését.
 • Gyakori, hogy csúnyán és hibásan írnak.
 • Nehezen tanulják a nyelvtant.
 • Gyakran még iskoláskorban sem ejtenek tisztán minden hangot.
 • Nehezen tanulnak meg új szavakat, kifejezéseket, neveket.
 • Egyszerre csak egy utasítást tudnak megjegyezni.
 • Rövid ideig tudják figyelmüket összpontosítani.
 • Fáradékonyak.


Diszlexia-veszélyeztettek azok a kisgyerekek lehetnek, akik: 

 • későn kezdtek beszélni,
 • sokáig ejtették hibásan a hangokat,
 • ügyetlen mozgásúak,
 • nem egyértelmű, hogy jobb vagy balkezesek-e,
 • sokszor tévesztik össze a jobb és bal oldalt.

A felsoroltak megléte egyenként nem jelent feltétlenül diszlexia-veszélyt, de több jelenség együttes előfordulása már mindenképpen figyelmet érdemel.