View Sidebar

Dyslexiás Gyermekekért Egyesület

Célkitűzéseink

Azt szeretnénk elérni, hogy minden diszlexiás iskolás, illetve diszlexia-veszélyeztetett óvodás megfelelő, szakszerű fejlesztésben vehessen részt. Ennek szükséges feltételei a minden gyerekre kiterjedő szűrés, és a széleskörű szakemberképzés. Szeretnénk elérni, hogy minden gyerek kötelező szűrővizsgálaton vegyen részt az óvoda nagycsoportjában, illetve az elemi iskola 1. és 3. osztályában, mivel minél hamarabb kezdődik meg a fejlesztés, annál eredményesebb. Jó lenne, ha lenne óvodakötelezettség, mert ott elvégezhető lenne a szűrés és az iskolához szükséges készségek fejlesztése is. Ezzel párhuzamosan égető szükség van rengeteg szakember képzésére, valamint a szülők és a pedagógusok széleskörű tájékoztatására is. Jelenleg az óvónők és pedagógusok főiskolai képzésük során nem hallanak a diszlexiáról, így nem csak hogy nem tudnak segíteni a diszlexiás gyereknek, de sokszor fel sem ismerik a problémát. Sajnos még a gyógypedagógusok és fejlesztőpedagógusok sem kapják meg azt a képzést, amivel eredményesen fejleszthetnének diszlexiás gyermekeket, márpedig szakemberek hiányában lehetetlen a többtízezer diszlexiás kiszűrése és fejlesztése. Fontos feladatunknak tartjuk a törvényi garanciák betartatását: a diszlexiásoknak ma elvben jogukban áll szóban vagy éppen írásban felelni, hosszabb ideig írni a dolgozatokat, házi feladathoz szövegszerkesztőt használni, stb., ám ezeket a jogaikat sokszor nem tudják érvényesíteni az iskolákban. Ezenkívül szükséges lenne az olvasástanítási módszerek felülvizsgálata, és olyan olvasástanítás bevezetése, ami nem generálja, hanem kiküszöböli a diszlexiás tüneteket. Szeretnénk elérni azt is, hogy a diszlexiásokat az iskolában ne mentsék fel feladataik alól, hanem adják meg a lehetőséget, hogy ha lassabban is, segítséggel is, de megszerezhessék a szükséges tudást. Sokszor például felmentik a diszlexiásokat a nyelvtanulás vagy a nyelvvizsgakötelezettség alól, ahelyett, hogy több segítséget és időt adnának az idegen nyelv elsajátítására.