View Sidebar

Dyslexiás Gyermekekért Egyesület

Megkésett beszédfejlődés, diszfázia

Megkésett beszédfejlődés, diszfázia

Az ősszel két előadásban igyekszünk összefoglalni a fejlődéses diszfázia tüneteit, okait, majd megismerhetjük a legújabb kutatási eredményeket. A következő félévben folytatnánk a sorozatot a terápás rendszerek bemuta­tásával. Elsőként Adorján Katalin beszél a súlyos beszédzavarban szenvedő gyermekek tüneteiről és ezek okairól a hónap utolsó szerdáján.

2017. szeptember 27. szerda, 18 óra

Előadó: Adorján Katalin (gyógypedagógus – szakpszichológus)
Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XIII. Kerületi Tagintézménye

Helyszín: Villányi úti Konferenciaközpont (XI. Villányi út 11-13.)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk az új tanévben is!

September 13, 2017Read More
Megtekinthető az 5. osztályos olvasólap sztenderdizálásának eredményeiről szóló előadás anyaga

Megtekinthető az 5. osztályos olvasólap sztenderdizálásának eredményeiről szóló előadás anyaga

Sipos Zsóka 2017. május 24-én elhangzott   “Az 5. évfolyamos tanulók mérésére kidolgozott Meixner olvasólap sztenderdizálásának első eredményei” című előadásnak anyaga itt tekinthető meg.

June 11, 2017Read More
Az 5. évfolyamos tanulók mérésére kidolgozott Meixner olvasólap sztenderdizálásának első eredményei

Az 5. évfolyamos tanulók mérésére kidolgozott Meixner olvasólap sztenderdizálásának első eredményei

A Meixner Alapítvány a korábban elkezdett sztenderdizálási és aktualizálási folyamatot az
5. évfolyamosok olvasásának vizsgálatával folytatta. A mérési adatok feldolgozása után megismerhetjük az olvasási tempóra, a hibázásokra, valamint a szövegértésre vonatkozó első eredményeket.  Ezek tükrében vizsgálhatjuk, hogyan változtak a felső tagozatos tanulók olvasási sajátosságai.

2017. május 24. szerda, 18 óra
Előadó: Sipos Zsóka (logopédus, okleveles gyógypedagógus)
Meixner Alapítvány
Helyszín: Villányi úti Konferenciaközpont (XI. Villányi út 11-13.)
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

May 14, 2017Read More
Megtekinthető a szövegértés fejlesztéséről szóló sorozatunk két előadásának anyaga

Megtekinthető a szövegértés fejlesztéséről szóló sorozatunk két előadásának anyaga

Sipos Zsóka 2017. március 9-én elhangzott   “A szövegértés fejlesztéséről – nemcsak gyógypedagógusoknak” című előadásnak anyaga itt tekinthető meg.

Demeter Gáborné 2017. április 26-án elhangzott “Ablak a világra – mérföldkövek az olvasási és szövegértési készség fejlesztésének útján” című előadásának anyaga itt látható.

 

May 8, 2017Read More
Ablak a világra – mérföldkövek az olvasási és szövegértési készség fejlesztésének útján

Ablak a világra – mérföldkövek az olvasási és szövegértési készség fejlesztésének útján

Minden megismerési, tanulási tevékenység akkor éri el célját, akkor válik valóban a sajátunkká, ha a megtanultakat a gyakorlatban, a valódi élethelyzetekben is alkalmazni tudjuk. Léteznek-e olyan módszerek, eljárások, játékok, amelyek segítséget nyújthatnak a szülők és a pedagógusok számára, hogy gyermekeiket, tanítványaikat eljuttassák anyanyelvi készségeik lehető legmagasabb szintjére?
Az előadás azokat a mérföldköveket mutatja be, amelyek az olvasási és a ráépülő szövegértési készségek fejlesztésében a leghatékonyabbaknak bizonyultak.
Kivételesen egy negyed órával előbb, 3/4 6-kor kezdünk – és a szokásosnál hamarabb is végződik a program. Kérünk minden kedves érdeklődőt, legyen erre tekintettel.

2017. április 26. szerda, 17.45

Előadó: Demeter Gáborné (tanító, gyógypedagógus, szaktanácsadó)
Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat, Pécs

Helyszín: Villányi úti Konferenciaközpont (XI. Villányi út 11-13.)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

April 14, 2017Read More
Értik? Nem értik! A szövegértés fejlesztéséről – nemcsak gyógypedagógusoknak

Értik? Nem értik! A szövegértés fejlesztéséről – nemcsak gyógypedagógusoknak

Az elmúlt évtized nemzetközi felméréseinek tanúsága szerint az olvasás és a szövegértés tanulása nem zárulhat le az általános iskola alsó tagozatának végével. A felső tagozatos diákok fejlesztésének, olvasástanításának sajátosságai azonban nem részei még napjaink–ban sem a pedagógusok alapképzésének, így ez különösen nagy terhet ró a gyermekekkel foglalkozó szakemberekre. A probléma megoldásához a különböző szakterületeken dolgozó pedagógusok, szaktanárok együttműködésére van szükség. A diszlexiával küzdő gyermekekkel foglalkozó fejlesztő pedagógusok eszköztárának közkinccsé tétele is hozzájárulhat az eredményesebb munkához.

2017. március 29. szerda, 18 óra
Előadó: Sipos Zsóka (logopédus, okleveles gyógypedagógus)
Meixner Alapítvány
Helyszín: Villányi úti Konferenciaközpont (XI. Villányi út 11-13.)
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

March 16, 2017Read More
Beszédfejlesztés és iskola-előkészítés kétnyelvű környezetben

Beszédfejlesztés és iskola-előkészítés kétnyelvű környezetben

A félév következő három előadásában a beszédfejlesztésről lesz szó. Az első program az óvodáskorúak problémáiról szól. Mivel előadónk nagy utat tesz meg a kedvünkért, kivételesen egy negyed órával előbb, 3/4 6-kor kezdünk – és a szokásosnál hamarabb is végződik a program. Kérünk minden kedves érdeklődőt, legyen erre tekintettel.

2017. február 22. szerda, 17.45
Előadó: Glaub Lilla  (gyógypedagógus)
Szent Márton Óvoda, Alsószentmárton
Helyszín: Villányi úti Konferenciaközpont (XI. Villányi út 11-13.)
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

February 12, 2017Read More
Megtekinthető “Az iskolai alulteljesítésről” című előadás anyaga

Megtekinthető “Az iskolai alulteljesítésről” című előadás anyaga

Taskó Tünde 2017.  január 25-én elhangzott előadásának anyaga megtekinthető itt.

A KATT kérdőívről szóló publikáció, amely tartalmazza a kérdőívet és  használatának leírását is, az Iskolapszichológia Füzetek 36.  számában olvasható. 

January 28, 2017Read More
Az iskolai alulteljesítésről

Az iskolai alulteljesítésről

Idén is folytatjuk előadás-sorozatunkat minden hónap utolsó szerdáján.  Elsőként az iskolai alulteljesítés összetett, sok tényező által befolyásolt problémájával foglalkozik előadónk.
Nem könnyű az alulteljesítő tanulók azonosítása, és hatalmas kihívás elé néznek azok a szakemberek is, akik segíteni szeretnék ezeket a gyermekeket. Az előadás során bemutatott KATT kérdőív segítséget jelenthet abban, hogy a pedagógusok felfigyeljenek ezekre a tanulókra, és képet kapjanak azokról a területekről, amelyek a fejlesztés alapját szolgálhatják.

2017. január 25. szerda, 18 óra
Előadó: Dr. Taskó Tünde Anna  (főiskolai docens, pedagógiai szakpszichológus)
Eszterházy Károly Egyetem, Pszichológia Intézet
Helyszín: Villányi úti Konferenciaközpont (XI. Villányi út 11-13.)
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

January 11, 2017Read More
A Meixner Alapítvány akkreditált pedagógus-továbbképzése

A Meixner Alapítvány akkreditált pedagógus-továbbképzése

Kedves Kollégák,

2017. február 5-ig lehet jelentkezni a Meixner Alapítvány következő, akkreditált pedagógus-továbbképzésére, melynek címe: Meixner Ildikó Játékház című tankönyvcsaládjának alkalmazására felkészítő tanfolyam.

Részletek és regisztrációs lap – http://meixner.hu/…/meixner-ildiko-jatekhaz-cimu-tankonyvc…/

January 3, 2017Read More